forbot
UAH
Files of kv_tkoviya (obn_zhzhya to the bdzholena) 2017 r_k to a zbor in Glukhov online-store Desnalend, OOO | Buy Files of kv_tkoviya (obn_zhzhya to the bdzholena) 2017 r_k to a zbor Glukhov (Ukraine) | Desnalend, OOO : Allbiz
Premium Business
Reviews: 1
  • Desnalend, OOO
  • Products catalog
  • Files of kv_tkoviya (obn_zhzhya to the bdzholena) 2017 r_k to a zbor

Files of kv_tkoviya (obn_zhzhya to the bdzholena) 2017 r_k to a zbor

Files of kv_tkoviya (obn_zhzhya to the bdzholena) 2017 r_k to a zbor
  • Files of kv_tkoviya (obn_zhzhya to the bdzholena) 2017 r_k to a zbor
In stock
Price:
35 UAH
Brand:Десналенд
Country of manufacture:Ukraine
Description

Files of kv_tkoviya obn_zhzhya to the bdzholena of 2017 r_k to a zbor

Files - tse to soul a ts_nny product of a bdzh_lnitstv. V_n vikoristovu¾tsya bdzholam for vigodovuvannya to a rozplod. At r_zny Roslin of files v_dr_znya¾tsya behind a kolyor, a form і size. Often kv_tkovy files nazivayut bdzholiny obn_zhzhyam. І all to that, shcho bdzhol zbirayut yoga in koshik, yak_ roztashovan_ on zadn_kh "n_zhka".

Warehouse file.

At a file kv_tkovy to m_stitsya blizko 500 neobkh_dny for us m_krokomponent_v. For por_vnyannya - in naykrashchy v_tam_nny complexes §kh 15-20, not a b_lsha. For vm_sty pozhivny rechovin kv_tkoviya of files a refish-trap є honey.

Kv_tkovy of files to m_stit not to a mensha 28 m_kroyelement_v tablits_ Mendel єє va: natr_y, kal_y, kalts_y, zal_zo, m_d, magn_y, chrome, phosphorus і richly _nshy.

To the yogi to a warehouse enter it is practical vs_ am_nokislot, so neobkh_dn_ for our zdorov'ya.

To M_stit v_tam_n of a grupa of C, PP, K, E, D.

Korisn_ vlastivost_ file.

- Zm_tsnya є st_nka of our vessels. Volod і є anti-sclerotic d і є yu.

- P_dvishchu є _mun_tt.

- To V_dnovl є vs_ obm_nn_ protses in organ_zm_.

- P_dvishchu є gemoglob_n.

- Perfectly v_dnovlyu є Sealy, especially at f_zichny visnazhenn і, p_slya navantazhen і hvorob.

- Perfectly fights z depres і є yu, to a p_dvishch є nastr_y.

- Korisny і for g_perton_k_v і for g_poton_k_v.

- Zm_tsnya є to the robot sertsya.

- Nezam_nny for cholov_k_v - zm_tsnyu є to the robot peredm_khurovo ї zaloz.

- Pokrashchu є to the robot travno ї to system.

- Positively a vpliva є on a pech_nka.

- Duzhe of a korisn at d і є ta for skhudnennya. Zhirov_ v_dkladennya pom_tno zmenshuyutsya.

- To Normal_z є d_yaln_st endokrinno ї to system.

Files of korisniya і d_tyam, і dorosly, і to people pokhily to a v_k.

Yak of a priymata of kv_tkoviya of files?

The dobova a dose - 2 chayn_ spoons kv_tkovy a file is recommended for 2 - 3 priyom, grain rozsmoktuyuch in rot_. Rozsmoktuyte not of a posp_shayucha, yak lyodyanik. Yakshcho of a prokovtnuta of the yogi chi just zapit water - to mean, nedootrimat all to the koriyena v_d a file.

Nayb_lsh korisno quarrystone of a rozterta of files in powder that zm_shat z honey, takozh rozsmoktuyuch in rot_.

Priymati for p_vgodin to §zh і, n_chy not zapivayuch. P_slya priyy a file it is possible §st і for Piety Blizko of a p_vgodina.

Zvern_t to a uvag, shcho ostann_y priyy a file it is guilty quarrystone not to a p_zn_sha n_zh for the 2nd to a time to a dream, bo files ma є to a ton_zuyuch d_yu.

Richly alerg_k_v to be afraid of a priymata of kv_tkoviya of files. To Alya of files-obn_zhzhya not to a mozha of a stata reason alerg і ї, to that shcho obroblya¾tsya secret zaloz bdzh_l. At tsyy spoluk - alergen ruynuyutsya. To Alya Yakshcho at you є alerg_ya on a medova produkts_yu, be to soul uvazhn_.

Protipokazannya.

_ndiv_dualna neperenosim_st. Virazhen_ to a form tsukrovy to a d_abet. Sl_d oberezhno priymat to people, skhilny to krovotech.

Characteristics:
Brand:Десналенд
Country of manufacture:Ukraine
Information is up-to-date: 22.08.2018

Read more

Unbelievable price on Files of kv_tkoviya (obn_zhzhya to the bdzholena) 2017 r_k to a zbor in Glukhov (Ukraine) company Desnalend, OOO.